ארכיון

שנת תשע"ג

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
שע"ט - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ט - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ט - 4' סוכות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ט - 5' שמחת תורה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"א נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ב לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ג וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ד חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ה תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ו ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ז - 2' חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ז וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ח מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ט ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שפ"ט - 2' תדפיס מקץ דרכי החסידות - פורמט קריאה קריאה
ש"צ ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"א שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ב וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ג בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ד בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ה יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ו משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ז תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ח - 2' פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ח תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שצ"ט כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת' ויקהל פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"א ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"א - 2' פסח - ביאורי הגדה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"א - 3' פסח - מעדני יום טוב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ב שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ג תזריע מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ד אחרי קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ה אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ה - 2' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ו בהר בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ז במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ז - 2' שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ח נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ט בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"י שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"א קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ב חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ג בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ד - 2' ימי בין המצרים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ד פינחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תט"ו מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תט"ז דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ז ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ח עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תי"ט ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"כ שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"א תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ב תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תכ"ג נצבים-וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה