ארכיון

שנת תשס"ט

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
קצ"ח - ב' סוכות - פורמט קריאה קריאה
קצ"ט נח - פורמט קריאה קריאה
ר' לך לך - פורמט קריאה קריאה
ר"א וירא - פורמט קריאה קריאה
ר"ב חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
ר"ג תולדות - פורמט קריאה קריאה
ר"ד ויצא - פורמט קריאה קריאה
ר"ה וישלח - פורמט קריאה קריאה
ר"ו וישב - פורמט קריאה קריאה
ר"ו - ב' חנוכה - פורמט קריאה קריאה
ר"ח ויגש - פורמט קריאה קריאה
ר"ט ויחי - פורמט קריאה קריאה
ר"י שמות - פורמט קריאה קריאה
רי"א וארא - פורמט קריאה קריאה
רי"ב בא - פורמט קריאה קריאה
רי"ג בשלח - פורמט קריאה קריאה
רי"ד יתרו - פורמט קריאה קריאה
רט"ו משפטים - פורמט קריאה קריאה
רט"ז תרומה - פורמט קריאה קריאה
רי"ז - ב' פורים - פורמט קריאה קריאה
רי"ז תצווה - פורמט קריאה קריאה
קי"ח כי תשא - פורמט קריאה קריאה
רי"ט ויקהל פקודי - פורמט קריאה קריאה
ר"כ ויקרא - פורמט קריאה קריאה
רכ"א - ב' פסח - פורמט קריאה קריאה
רכ"א צו - פורמט קריאה קריאה
רכ"ב תזריע ומצורע - פורמט קריאה קריאה
רכ"ג אחרי קדושים - פורמט קריאה קריאה
רכ"ד - ב' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה
רכ"ד אמור - פורמט קריאה קריאה
רכ"ה בהר בחקותי - פורמט קריאה קריאה
רכ"ו במדבר - פורמט קריאה קריאה
רכ"ו - ב' שבועות - פורמט קריאה קריאה
רכ"ז נשא - פורמט קריאה קריאה
רכ"ח בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
רכ"ט שלח - פורמט קריאה קריאה
ר"ל - ב' חוקת - פורמט קריאה קריאה
ר"ל קרח - פורמט קריאה קריאה
ר"ל - ג' בית הבחירה - פורמט קריאה קריאה
רל"א בלק - פורמט קריאה קריאה
רל"ב פנחס - פורמט קריאה קריאה
רל"ג מטות ומסעי - פורמט קריאה קריאה
רל"ד דברים - פורמט קריאה קריאה
רל"ה ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
רל"ו עקב - פורמט קריאה קריאה
רל"ז ראה - פורמט קריאה קריאה
רל"ח שופטים - פורמט קריאה קריאה
רל"ט כי תצא - פורמט קריאה קריאה
ר"מ כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
רמ"א נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה