ארכיון

שנת תשע"ה

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תע"א - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"א - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"א - 4' חג הסוכות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"א - 5' שמיני עצרת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ב נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ג לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ד וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ה חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ו תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ז ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ח וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ט וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תע"ט - 2' חג החנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"פ מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"א ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ב ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ג שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ד וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ה בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ו בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ז יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ח משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תפ"ט תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"צ תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"צ - 2' חג הפורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"א כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ב ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ג - 3' פסח - מעדני יום טוב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ג - 2' פסח - אוצרות ההגדה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ג ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ד שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ה תזריע-מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ו אחרי-קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ז אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ז - 2' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ח בהר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ט - 2' חג השבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תצ"ט בחוקותי (בהר-בחוקותי) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ק נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"א בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ב - 2' רעיא מהימנא (ג' תמוז) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ב שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ג קרח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ד חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ה בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ו פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ז מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ח דברים (חזון) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ט ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"י עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"א ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ב שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ג כי תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ד כי תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקט"ו נצבים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה