ארכיון

שנת תשס"ו

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
ס"ג בראשית - פורמט קריאה קריאה
ס"ד נח - פורמט קריאה קריאה
ס"ה לך לך - פורמט קריאה קריאה
ס"ו וירא - פורמט קריאה קריאה
ס"ז חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
ס"ח תולדות - פורמט קריאה קריאה
ס"ט ויצא - פורמט קריאה קריאה
ע' וישלח - פורמט קריאה קריאה
ע"א וישב - פורמט קריאה קריאה
ע"ג ויגש - פורמט קריאה קריאה
ע"ד ויחי - פורמט קריאה קריאה
ע"ה שמות - פורמט קריאה קריאה
ע"ו וארא - פורמט קריאה קריאה
ע"ז בא - פורמט קריאה קריאה
ע"ח בשלח - פורמט קריאה קריאה
ע"ט יתרו - פורמט קריאה קריאה
פ' משפטים - שקלים - פורמט קריאה קריאה
פ"א תרומה - פורמט קריאה קריאה
פ"ג כי תשא - פורמט קריאה קריאה
פ"ד ויקהל פקודי - החודש - פורמט קריאה קריאה
פ"ה ויקרא - פורמט קריאה קריאה
פ"ו תצריע מצורע - פורמט קריאה קריאה
פ"ז אחרי קדושים - פורמט קריאה קריאה
פ"ח אמור - פורמט קריאה קריאה
פ"ט בהר בחוקותי - פורמט קריאה קריאה
צ' במדבר - פורמט קריאה קריאה
צ"א נשא - פורמט קריאה קריאה
צ"ב בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
צ"ג שלח - פורמט קריאה קריאה
צ"ד קרח - פורמט קריאה קריאה
צ"ה חוקת בלק - פורמט קריאה קריאה
צ"ו פנחס - פורמט קריאה קריאה
צ"ז מטות מסעי - פורמט קריאה קריאה
צ"ח דברים - פורמט קריאה קריאה
צ"ט ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
ק' עקב - פורמט קריאה קריאה
ק"א ראה - פורמט קריאה קריאה
ק"ב שופטים - פורמט קריאה קריאה
ק"ג כי תצא - פורמט קריאה קריאה
ק"ד כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
ק"ה נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה