ארכיון

שנת תשע"ב

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
א' Hama-ayan-Shavuot - פורמט קריאה קריאה
של"ה - ב' ראש השנה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ה - ה' שמחת תורה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ה - ג' יום כיפור לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ה - ד' חג הסוכות לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ו פרשת נח לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ז פרשת לך לך לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ח פרשת וירא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
של"ט פרשת חיי שרה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ש"מ פרשת תולדות לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"א פרשת ויצא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ב פרשת וישלח לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ג פרשת וישב לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ד - א' פרשת מקץ לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ד - ב' חג החנוכה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ה פרשת ויגש לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ו פרשת ויחי לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ז פרשת שמות לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ח פרשת וארא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שמ"ט פרשת בא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ש"נ פרשת בשלח לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"א פרשת יתרו לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ב פרשת משפטים לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ג תרומה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ד - ב' סיום הרמב"ם לצפייה פורמט קריאה קריאה
שנ"ד - א' תצוה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ה - ב' חג הפורים לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ה - א' כי תשא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ו ויקהל פקודי לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ו ויקרא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ח צו לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ט - א' שמיני לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ט - פס"ח פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שנ"ט - ב' תזריע מצורע לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ש"ס אחרי - קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"א אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שסב/"ג - 3' בחוקותי (אה"ק) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ב - 2' בהר (אה"ק) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ב בהר - בחוקתי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ד - 2' שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ד במדבר לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ה נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ו בהעלותך לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ז שלח לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ח קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שס"ט חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ש"ע בלק לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"א פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ב מטות מסעי לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ג דברים לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שעג-"ב - 2' ימי בין המיצרים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ד ואתחנן לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ה עקב לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ו ראה לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ז שופטים לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ז - 2' אוצרות המועדים - אלול - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ח תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
שע"ט תבוא לצפייה פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה