ארכיון

שנת תש"ע

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
רמ"ב בראשית - פורמט קריאה קריאה
רמ"ג נח - פורמט קריאה קריאה
רמ"ד לך לך - פורמט קריאה קריאה
רמ"ה וירא - פורמט קריאה קריאה
רמ"ו חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
רמ"ז תולדות - פורמט קריאה קריאה
רמ"ח ויצא - פורמט קריאה קריאה
רמ"ט וישלח - פורמט קריאה קריאה
ר"נ וישב - פורמט קריאה קריאה
רנ"א מקץ - פורמט קריאה קריאה
רנ"ב ויגש - פורמט קריאה קריאה
רנ"ג ויחי - פורמט קריאה קריאה
רנ"ד שמות - פורמט קריאה קריאה
רנ"ה וארא - פורמט קריאה קריאה
רנ"ו בא - פורמט קריאה קריאה
רנ"ז בשלח - פורמט קריאה קריאה
רנ"ח יתרו - פורמט קריאה קריאה
רנ"ט משפטים - פורמט קריאה קריאה
ר"ס תרומה - פורמט קריאה קריאה
רס"א תצווה - פורמט קריאה קריאה
רס"א - 2' פורים - פורמט קריאה קריאה
רס"ב כי תשא - פורמט קריאה קריאה
רס"ג ויקהל פקודי - פורמט קריאה קריאה
רס"ד ויקרא - פורמט קריאה קריאה
רס"ה שמיני - פורמט קריאה קריאה
רס"ו תזריע מצורע - פורמט קריאה קריאה
רס"ז אחרי קדושים - פורמט קריאה קריאה
רס"ח אמור - פורמט קריאה קריאה
רס"ט בהר בחקותי - פורמט קריאה קריאה
ע"ר במדבר - פורמט קריאה קריאה
רע"א נשא - פורמט קריאה קריאה
ער"ב בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
רע"ג שלח - פורמט קריאה קריאה
עד"ר קרח - פורמט קריאה קריאה
ער"ה חקת - פורמט קריאה קריאה
רע"ו בלק - פורמט קריאה קריאה
רע"ז פנחס - פורמט קריאה קריאה
רע"ח מטות מסעי - פורמט קריאה קריאה
רע"ט דברים - פורמט קריאה קריאה
ר"פ ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
רפ"א עקב - פורמט קריאה קריאה
רפ"ב ראה - פורמט קריאה קריאה
רפ"ג שופטים - פורמט קריאה קריאה
רפ"ד כי תצא - פורמט קריאה קריאה
רפ"ה כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
רפ"ו נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה