ארכיון

שנת תש"פ

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תש"ג - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד - 2' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד - 3' סוכות ושמח"ת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ד וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ה בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ו נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ז לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ח וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ט חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"י תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"א ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ב וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג - 2' אוצרות המועדים - חג חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג - 2' אוצרות המועדים - ימי החנו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ג וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ד ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשט"ו ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשט"ז שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ז וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ח בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשי"ט בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"כ יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"א משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ב תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ג תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ד כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ה ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ו ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכ"ז צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשכז "2 פסח - פורמט קריאה קריאה
תשכ"ח שמיני - פורמט קריאה קריאה
תשכ"ט תזריע-מצורע - פורמט קריאה קריאה
תשכ"ט - - "2 תזריע מצורע - פורמט קריאה קריאה
תש"ל אחרי-קדושים - פורמט קריאה קריאה
תשל"א אמור - פורמט קריאה קריאה
תשל"ב בהר-בחוקתי - פורמט קריאה קריאה
תשל"ג במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ד נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ד - 2' אוצרות המועדים חג השבועות - פורמט קריאה קריאה
תשל"ה בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ו שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ז קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ח חוקת - פורמט קריאה קריאה
תשל"ח - 2' חוקת-בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשל"ט בלק - פורמט קריאה קריאה
תש"ם פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"א מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ב דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ג ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשד"מ עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ה ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ו שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ז תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ח תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשמ"ט נצבים-וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה