ארכיון

שנת תשס"ה

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
ח"י חודש תשרי - פורמט קריאה קריאה
י"ט וירא - פורמט קריאה קריאה
כ' חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
כ"א תולדות - פורמט קריאה קריאה
כ"ב ויצא - פורמט קריאה קריאה
כ"ג וישלח - פורמט קריאה קריאה
כ"ד וישב - יט כסלו - פורמט קריאה קריאה
כ"ד - ב' חנוכה - פורמט קריאה קריאה
כ"ה ויגש - פורמט קריאה קריאה
כ"ו ויחי - פורמט קריאה קריאה
כ"ז שמות - פורמט קריאה קריאה
כ"ח וארא - פורמט קריאה קריאה
כ"ט בא - פורמט קריאה קריאה
ל' בשלח - פורמט קריאה קריאה
ל"א יתרו - פורמט קריאה קריאה
ל"ב משפטים - פורמט קריאה קריאה
ל"ג תרומה - פורמט קריאה קריאה
ל"ד תצווה - פורמט קריאה קריאה
ל"ה כי תשא - פורמט קריאה קריאה
ל"ו ויקהל - פורמט קריאה קריאה
ל"ז פקודי - שקלים - פורמט קריאה קריאה
ל"ח ויקרא - זכור - פורמט קריאה קריאה
ל"ח - ב' פורים - פורמט קריאה קריאה
ל"ט שמיני - פרה - פורמט קריאה קריאה
מ' תזריע - פורמט קריאה קריאה
מ"א מצורע - פורמט קריאה קריאה
מ"א - ב' פסח - פורמט קריאה קריאה
מ"ב קדושים - פורמט קריאה קריאה
מ"ג אמור - פורמט קריאה קריאה
מ"ד - ב' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה
מ"ד בהר - פורמט קריאה קריאה
מ"ה בחוקותי - פורמט קריאה קריאה
מ"ו במדבר - פורמט קריאה קריאה
מ"ז - ב' שבועות - פורמט קריאה קריאה
מ"ז נשא - פורמט קריאה קריאה
מ"ח בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
מ"ט שלח - פורמט קריאה קריאה
נ' קרח - פורמט קריאה קריאה
נ"א חוקת - פורמט קריאה קריאה
נ"ב בלק - פורמט קריאה קריאה
נ"ג פנחס - פורמט קריאה קריאה
נ"ד מטות - פורמט קריאה קריאה
נ"ה מסעי - פורמט קריאה קריאה
נ"ו דברים - פורמט קריאה קריאה
נ"ז ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
נ"ח עקב - פורמט קריאה קריאה
נ"ט ראה - סיום הרמב"ם - פורמט קריאה קריאה
ס' שופטים - פורמט קריאה קריאה
ס"א כי תצא - פורמט קריאה קריאה
ס"ב כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
ס"ב - ב' נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה