ארכיון

שנת תשע"א

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
רפ"ז נח - פורמט קריאה קריאה
רפ"ח לך לך - פורמט קריאה קריאה
רפ"ט וירא - פורמט קריאה קריאה
ר"צ חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
רצ"א תולדות - פורמט קריאה קריאה
רצ"ב ויצא - פורמט קריאה קריאה
רצ"ג וישלח - פורמט קריאה קריאה
רצ"ד - ב' חנוכה - פורמט קריאה קריאה
רצ"ד וישב - פורמט קריאה קריאה
רצ"ה מקץ - פורמט קריאה קריאה
רצ"ו ויגש - פורמט קריאה קריאה
רצ"ז ויחי - פורמט קריאה קריאה
רצ"ח שמות - פורמט קריאה קריאה
רצ"ט וארא - פורמט קריאה קריאה
ש' בא - פורמט קריאה קריאה
ש"א בשלח - פורמט קריאה קריאה
ש"ב יתרו - פורמט קריאה קריאה
ש"ג משפטים - פורמט קריאה קריאה
ד"ש תרומה - פורמט קריאה קריאה
ש"ה תצוה - פורמט קריאה קריאה
ש"ו כי תשא - פורמט קריאה קריאה
ש"ז ויקהל - פורמט קריאה קריאה
ש"ט פקודי - פורמט קריאה קריאה
ש"י ויקרא - פורמט קריאה קריאה
שי"א - ב' פורים - פורמט קריאה קריאה
שי"א צו - פורמט קריאה קריאה
שי"ב שמיני - פורמט קריאה קריאה
שי"ג תזריע - פורמט קריאה קריאה
שי"ד מצורע - פורמט קריאה קריאה
שי"ד - ב' חג הפסח - פורמט קריאה קריאה
שט"ו קדושים - פורמט קריאה קריאה
שט"ז אמור - פורמט קריאה קריאה
שי"ז בהר - פורמט קריאה קריאה
שי"ח בחוקתי - פורמט קריאה קריאה
שי"ח - ב' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה
שי"ט במדבר - פורמט קריאה קריאה
ש"כ נשא - פורמט קריאה קריאה
ש"כ - ב' חג השבועות - פורמט קריאה קריאה
שכ"א שלח - פורמט קריאה קריאה
שכ"ב קרח - פורמט קריאה קריאה
שכ"ג חקת - פורמט קריאה קריאה
שכ"ד בלק - פורמט קריאה קריאה
שכ"ה פנחס - פורמט קריאה קריאה
שכ"ו מטות - פורמט קריאה קריאה
שכ"ז מסעי - פורמט קריאה קריאה
שכ"ח דברים - פורמט קריאה קריאה
שכ"ט ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
ש"ל עקב - פורמט קריאה קריאה
של"א ראה - פורמט קריאה קריאה
של"א - ב' אני לדודי - פורמט קריאה קריאה
של"ב שופטים - פורמט קריאה קריאה
של"ג תצא - פורמט קריאה קריאה
של"ד כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
של"ה נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה