ארכיון

שנת תשע"ז

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תקס"ה - 2' ראש השנה ויום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ה - 3' סוכות ושמחת תורה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ו וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ז בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ח נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ט לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ע וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"א חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ב תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ג ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ד וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ה וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ה - 2' חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ז מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ז ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ח ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקע"ט שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"פ וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"א בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ב בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ג יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ד משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ה תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ה - 2' פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ו תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ז כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ח - 2' תדפיס תורת חיים - פורמט קריאה קריאה
תקפ"ח ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ט ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקפ"ט - 2' תדפיס תורת חיים - ויקרא - פורמט קריאה קריאה
תק"צ צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"צ - 2' אוצרות ההגדה - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ב - 2' תדפיס דרכי החיים ויקרא-שמ - פורמט קריאה קריאה
תקצ"א שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ב תזריע-מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ג אחרי מות-קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ד אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ד - 2' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ה בהר-בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ו - 2' חג השבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ו במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ז נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ח בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקצ"ט שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
ת"ר קרח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"א חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ב בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ג פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ד מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ה דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ו ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ז עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ח ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ט שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"י תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"א תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב נצבים-וילך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 2' אוצרות המועדים - אלול - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה