ארכיון

שנת תשס"ח

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
קמ"ט - ב' ראש השנה ויום כיפור - פורמט קריאה קריאה
קמ"ט - ג' סוכות ושמחת תורה - פורמט קריאה קריאה
ק"נ נח - פורמט קריאה קריאה
קנ"א לך לך - פורמט קריאה קריאה
קנ"ב וירא - פורמט קריאה קריאה
קנ"ג חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
קנ"ד תולדות - פורמט קריאה קריאה
קנ"ה ויצא - פורמט קריאה קריאה
קנ"ו וישלח - פורמט קריאה קריאה
קנ"ז - ב' חנוכה - פורמט קריאה קריאה
קנ"ז וישב - פורמט קריאה קריאה
קנ"ח מקץ - פורמט קריאה קריאה
קנ"ט ויגש - פורמט קריאה קריאה
ק"ס ויחי - פורמט קריאה קריאה
קס"א שמות - פורמט קריאה קריאה
קס"ב וארא - פורמט קריאה קריאה
קס"ג בא - פורמט קריאה קריאה
קס"ד בשלח - פורמט קריאה קריאה
קס"ה יתרו - פורמט קריאה קריאה
קס"ו משפטים - פורמט קריאה קריאה
קס"ז תרומה - פורמט קריאה קריאה
קס"ח תצוה - פורמט קריאה קריאה
קס"ט כי תשא - פורמט קריאה קריאה
ק"ע ויקהל - פורמט קריאה קריאה
קע"א פקודי - פורמט קריאה קריאה
קע"ב ויקרא - פורמט קריאה קריאה
קע"ב - ב' פורים - פורמט קריאה קריאה
קע"ג צו - פורמט קריאה קריאה
קע"ד שמיני - פורמט קריאה קריאה
קע"ה תזריע - פורמט קריאה קריאה
קע"ו - ב' פסח - פורמט קריאה קריאה
קע"ו מצורע - פורמט קריאה קריאה
קע"ז קדושים - פורמט קריאה קריאה
קע"ח אמור - פורמט קריאה קריאה
קע"ט בהר - פורמט קריאה קריאה
ק"פ בחקותי - פורמט קריאה קריאה
קפ"א במדבר - פורמט קריאה קריאה
קפ"ב - ב' שבועות - פורמט קריאה קריאה
קפ"ב נשא - פורמט קריאה קריאה
קפ"ג בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
קפ"ד שלח - פורמט קריאה קריאה
קפ"ה קרח - פורמט קריאה קריאה
קפ"ו חוקת - פורמט קריאה קריאה
קפ"ח פנחס - פורמט קריאה קריאה
קפ"ט מטות - פורמט קריאה קריאה
ק"צ מסעי - פורמט קריאה קריאה
קצ"א דברים - פורמט קריאה קריאה
קצ"ב ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
קצ"ג עקב - פורמט קריאה קריאה
קצ"ד ראה - פורמט קריאה קריאה
קצ"ה שופטים - פורמט קריאה קריאה
קצ"ו כי תצא - פורמט קריאה קריאה
קצ"ז כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
קצ"ח נצבים - פורמט קריאה קריאה