ארכיון

שנת תשע"ו

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תקט"ו - 2' ראש השנה ויום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקט"ז וילך / הקהל - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקט"ז - 2' סוכות ושמחת תורה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ז בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ח נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקי"ט לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"כ וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"א חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ב תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ג ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ד וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ה וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ו - 2' חג החנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ו ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ז ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ח שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקכ"ט וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ל בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"א בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ב יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ג משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ד תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ה תצווה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ו כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ז ויקהל (שקלים) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ח פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ט ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקל"ט - 2' פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"מ צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"א שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ב תזריע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ג מצורע (שבת הגדול) - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ג - 3' דרכי החסידות - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ג - 2' אוצרות המועדים - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ד אחרי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ה קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ו אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ו - 2' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ז בהר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ח בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ט במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקמ"ט - 2' חג השבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"נ נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"א בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ב שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ג קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ד חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ה בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ה - 2' בית הבחירה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ו פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ז מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ח דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקנ"ט ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תק"ס עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"א ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ב שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ב - 2' אוצרות המועדים תשרי תדפיס - פורמט קריאה קריאה
תקס"ג כי תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ד כי תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תקס"ה נצבים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה