ארכיון

שנת תשפ"א

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תשמ"ט - 2' אוצרות המועדים תשרי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"נ בראשית - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנש"א נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תנש"א - 2' עלון רחל אמנו - פורמט קריאה קריאה
תשנ"ב לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ג וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ד חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ה תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ו ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ז וישלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ח וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ח - 2' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשנ"ט מקץ - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ס ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"א ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ב שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ג וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ג וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ד בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ה בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ו יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ז משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ח תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ח - 2' פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשס"ט תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"ע כי תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"א ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ב ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ב - 2' אוצרות ההגדה - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ג שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ד - 2' מילי דאבות - פרק ב - פורמט קריאה קריאה
תשע"ד תזריע - מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ה - 3' אוצרות הרשב"י - ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ה - 2' מילי דאבות - פרק ג - פורמט קריאה קריאה
תשע"ה - 2' מילי דאבות - פרק ג - פורמט קריאה קריאה
תשע"ה אחרי - קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ו אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ו - 2' מילי דאבות - פרק ד - פורמט קריאה קריאה
תשע"ז - 2' מילי דאבות - פרק ה - פורמט קריאה קריאה
תשע"ז בהר - בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ח - 3' Lighpoints - Shavuos - פורמט קריאה קריאה
תשע"ח - 2' מילי דאבות - פרק ו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ח - 4' אוצרות המועדים - שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ט נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"פ בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"א שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ב קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ב - 2' אוצרות הגאולה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ג חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ד בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ה - 2' אוצרות המקדש - א - פורמט קריאה קריאה
תשפ"ה פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ו מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ז דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשע"ח במדבר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ח ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשפ"ט עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תש"צ ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"א שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ב תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ג תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תשצ"ד נצבים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה