ארכיון

שנת תשס"ז

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
ק"ה - ב' חודש תשרי - פורמט קריאה קריאה
ק"ו בראשית - פורמט קריאה קריאה
ק"ז נח - פורמט קריאה קריאה
ק"ח לך לך - פורמט קריאה קריאה
ק"ט וירא - פורמט קריאה קריאה
ק"י חיי שרה - פורמט קריאה קריאה
קי"א תולדות - פורמט קריאה קריאה
קי"ב ויצא - פורמט קריאה קריאה
קי"ג וישלח - פורמט קריאה קריאה
קי"ד חנוכה - פורמט קריאה קריאה
קי"ד וישב - פורמט קריאה קריאה
קט"ו מקץ - פורמט קריאה קריאה
קט"ז ויגש - פורמט קריאה קריאה
קי"ז ויחי - פורמט קריאה קריאה
קי"ח שמות - פורמט קריאה קריאה
קי"ט וארא - פורמט קריאה קריאה
ק"כ בא - פורמט קריאה קריאה
קכ"א בשלח - פורמט קריאה קריאה
קכ"ב יתרו - פורמט קריאה קריאה
קכ"ג משפטים - פורמט קריאה קריאה
קכ"ד - ב' חג הפורים - פורמט קריאה קריאה
קכ"ד תרומה - פורמט קריאה קריאה
קכ"ה כי תשא - פורמט קריאה קריאה
קכ"ו ויקהל פקודי - פורמט קריאה קריאה
קכ"ז - ב' צו - שבת הגדול - פורמט קריאה קריאה
קכ"ז ויקרא - פורמט קריאה קריאה
קכ"ז - ג' חג הפסח - פורמט קריאה קריאה
קכ"ח שמיני - פורמט קריאה קריאה
קכ"ט תזריע מצורע - פורמט קריאה קריאה
ק"ל אחרי קדושים - פורמט קריאה קריאה
קל"א - ב' ל"ג בעומר - פורמט קריאה קריאה
קל"א אמור - פורמט קריאה קריאה
קל"ב בהר בחוקתי - פורמט קריאה קריאה
קל"ג במדבר - פורמט קריאה קריאה
קל"ג - ב' שבועות - פורמט קריאה קריאה
קל"ד נשא - פורמט קריאה קריאה
קל"ה בהעלותך - פורמט קריאה קריאה
קל"ו שלח - פורמט קריאה קריאה
קל"ז קרח - פורמט קריאה קריאה
קל"ח חוקת - פורמט קריאה קריאה
קל"ט בלק - פורמט קריאה קריאה
ק"מ פנחס - פורמט קריאה קריאה
קמ"א מטות מסעי - פורמט קריאה קריאה
קמ"ב דברים - פורמט קריאה קריאה
קמ"ג ואתחנן - פורמט קריאה קריאה
קמ"ד עקב - פורמט קריאה קריאה
קמ"ה ראה - פורמט קריאה קריאה
קמ"ו שופטים - פורמט קריאה קריאה
קמ"ז כי תצא - פורמט קריאה קריאה
קמ"ח כי תבוא - פורמט קריאה קריאה
קמ"ט נצבים וילך - פורמט קריאה קריאה