ארכיון

שנת תשע"ח

מספר גליון פרשה / חג לצפייה להורדה
תרי"ב - 2' ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 3' יום כיפור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 4' סוכות ושמח"ת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 5' דרכי החסידות ראש השנה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ב - 6' דרכי החסידות יום כיפור - פורמט קריאה קריאה
תרי"ב - 7' דרכי החסידות סוכות - פורמט קריאה קריאה
תרי"ב - 8' דרכי החסידות שמחת תורה - פורמט קריאה קריאה
תרי"ג נח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ד לך לך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרט"ו וירא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרט"ז חיי שרה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ז תולדות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ח ויצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ט - 2' אוצרות המועדים - חנוכה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרי"ט וישלח - יט כסלו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"כ וישב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"א ויגש - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ב ויחי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ג שמות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ד וארא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ה בא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ו בשלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ז יתרו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ח משפטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרכ"ט תרומה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"ל תצוה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"א - 2' אוצרות המגילה - פורים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"א תשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ב ויקהל-פקודי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ג ויקרא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ד צו - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ד - 2' אוצרות המועדים - פסח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ה שמיני - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ו תזריע-מצורע - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ז לג בעומר - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ז אחרי-קדושים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ח אמור - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ט בהר-בחוקותי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרל"ט - 2' אוצרות המועדים - שבועות - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"מ נשא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"א בהעלותך - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ב שלח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ג קורח - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ד חוקת - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ד - 2' קובץ הערות - פורמט קריאה קריאה
תרמ"ה - 2' ביאורים בהלכות בית הבחירה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ה בלק - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ו פנחס - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ז מטות-מסעי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ח דברים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרמ"ט ואתחנן - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תר"נ עקב - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"א ראה - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"א - 2' אלול - לך אמר לבי - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ב שופטים - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ג תצא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה
תרנ"ד תבוא - פורמט קריאה קריאה פורמט הדפסה הדפסה